Tiedote koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista palveluihin (päivitetty 24.3. klo 14:00)

Yleistilanne koronaviruksen suhteen

Riski koronavirus (COVID-19) tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa ja Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Etelä-Savossa, Essoten alueella, on useita satoja karanteeniin  määrättyjä. Essote muistuttaa, että karanteenimääräyksiä tulee noudattaa ehdottomasti.

Koronavirukset aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Tautia on toistaiseksi havaittu lapsilla ja nuorilla vähän ja oireet ovat olleet lieviä. Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun ihminen yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Suomessa tilanne muuttuu tällä hetkellä nopeasti, seuraamme tilannetta tiiviisti ja tiedotamme muutoksista.

Ohjeistukset ja tilanne voivat muuttua nopeasti. Luotettavaa ajantasaista tietoa saat THL:n sivustolta ja Essoten nettisivuilta. 

Hallituksen 16.3. linjaamien toimenpidesuositusten pohjalta Mäntyharjun kunnassa on päätetty seuraavista tiloihin ja palveluihin liittyvistä toimenpiteistä huhtikuun loppuun saakka: 

 • Kansalaisopiston opetus ja tilojon käyttö on keskeytetty
 • Kirjaston tilojen käyttö on keskeytetty. Tietoa kirjaston asiakkaille tilanteesta löydät kirjaston alasivuilta täältä: Ajankohtaista
 • Nuorisotilat Askeleella on suljettu. Nuorisotilat verkossa: https://discord.gg/gKhWTGT . Nuorisotyöntekijät tavoitettavissa normaalisti
 • Kisalan ja tekojään käyttö on keskeytetty
 • Järjestötuvan käyttö on keskeytetty
 • Mäntyharjun työpajan sekä nuorten työpaja tilat suljetaan, yhteydenpitoa asiakkaisiin jatketaan etänä
 • Kunnantalo palvelee ainoastaan sähköisesti, asiointipisteessä ei ole henkilökohtaista neuvontaa. Asiointipisteestä on noudettavissa lomakkeita, samoin sinne voi tarvittaessa jättää asiakirjoja siellä olevaan postilaatikkoon. 
 • Kunnantalon ulko-ovi on auki (klo 8.15-15.30). Muilta osin kunnantalon tiloihin ei ole kulkua. 
 • Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.  
 • Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. 

Varhaiskasvatus 

Suosittelemme, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatus, mukaan lukien vuorohoito, pidetään kuitenkin toiminnassa.

Mikäli vanhemmat pitävät lapsensa kotihoidossa suosituksen mukaisesti, ennalta ilmoitetut poissaolopäivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa ajalla 18.3.-13.4.2020. Lisätietoja varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen, puh. 040 7098570 ja palvelusihteeri Ritva Nupponen, puh. 044 7707219.

Perusopetus ja lukio

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion oppilaat siirtyivät etäopetukseen 18.3. alkaen. Viestintään oppilaiden ja opettajien välillä käytetään Wilmaa, Whatsapp-ryhmiä ja sähköpostia (kaikilla oppilailla neljännestä luokasta ylöspäin on etunimi.sukunimi@edu.mantyharju.fi -sähköpostiosoite, johon kirjautuminen tapahtuu osoitteessa www.office.com). Kouluruokailu järjestetään vain lähiopetuksessa oleville.

Vaikka perusopetus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien päivittämisessä tulee huomioida poikkeavien opetusjärjestelyiden vaikutus opintojen etenemiseen. 

Etäopetus
Koulujen etäopetuksessa noudatetaan normaalia lukujärjestystä ja opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin päivittäin. Perusopetuksen opettajille voi sähköisten kanavien lisäksi tarvittaessa myös soittaa kouluun liittyvissä asioissa. Kouluruokailua ei järjestetä etäpetuksessa oleville koululaisille.

Poikkeukset: Esi- ja perusopetuksen 1.-3. luokkien oppilaat voivat saada 23.3. alkaen tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa kuitenkin, että kouluun ei ole linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös esiopetuksen ja 1-3 luokkien oppilaiden suositellaan vahvasti osallistuvan opetukseen etäopetuksen välityksellä. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetusta järjestetään sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 

Riskiryhmiin kuuluvien varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai 1–3 luokilla olevien lasten osalta päätöksen karanteenista voi tehdä tartuntatautilain mukaisesti virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri (Essote). 

Ylioppilaskokeet 
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. 

Opiskelijahuolto 

 • Lääkäreiden ja terveydenhoitajien kouluterveydenhuollon työ keskeytetään 17.3. alkaen. Kouluterveydenhuollon resurssit ohjataan tässä tilanteessa priorisoituihin terveyspalveluihin. 
 • Kuraattorit antavat oppilaille ja heidän perheilleen psykososiaalista tukea pääosin etäpalveluna, mutta tarvittaessa myös lähitapaamisia voidaan järjestää. Oppilaat voivat ottaa yhteyttä kuraattoreihin puhelimitse. Etäyhteydet järjestetään puhelimitse tai VideoVisit -yhteyden avulla 
 • Psykologit jatkavat omaa työtään, mutta vastaanotto keskitetään Essoten vastaanottotiloihin. Kouluille ei siis tässä vaiheessa jalkauduta

Valtioneuvoston toimintaohje yli 70-vuotiaille 

Valtioneuvoston 16.3. antaman toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Essoten ohjeita yli 70-vuotiaille ja kotihoidon asiakkaille ja omaisille: Kotihoidon tiedote medialle 18032020 

Mäntyharjussa tarjolla olevasta kauppa- ja asiointiavusta lisätietoa tästä.

Tekniset tuotantopalvelut 

Toiminta jatkuu pääosin normaalina. Käytössä olevien tilojen siivousta tehostetaan.

Vesilaitos 
Vesihuoltolaitos on nostanut valmiuttaan ja ohjeistanut henkilökuntaa kiinnittämään entisestäänkin huomiota käsihygieniaan. Samalla vesilaitos on siirtynyt hajautettuun työskentelyyn. 

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta tekee toistaiseksi katselmuksia, tarkastuksia ja työmaakäyntejä. Asiat, jotka eivät välttämättä edellytä rakennuspaikalla käyntiä hoidetaan etäyhteyksien avulla huhtikuun loppuun saakka.
Rakennusvalvontaan tulee ilmoittaa, mikäli asiakkaalla on katselmus tai muu tapaaminen sovittu ja asianosaisilla tai heidän perheenjäsenillään epäillään koronavirustartuntaa. 

Kunnan henkilöstö 

Hallitus on linjannut toimenpidesuosituksissaan, että julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Mäntyharjun kunta on neuvotellut pääluottamusmiesten kanssa ja määrännyt etätyöhön ne henkilöt, joiden tehdävien hoitaminen on etänä mahdollista.

Päätöksenteko

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien kokoontumisessa vältetään mahdollisuuksien mukaan kontakteja, mutta tarvittaessa voidaan kokoontua valtuustosaliin tai kulttuurisaliin. 

 

Muutoksista ja tulevista toimenpiteistä tiedotetaan tarpeen mukaan. Linkki hallituksen linjauksiin (16.3.2020) tästä.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja
Jukka Ollikainen
puh. 0407797747
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Hallinto- ja talousjohtaja
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Puh. 040 5229 055 
Sivistysjohtaja
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Puh. 040 7091 839
Yhtenäiskoulun rehtori
Kimmo Tanttu
Puh. 040 5059 563
Lukion rehtori
Jyrki Taumala
Puh. 0400 438 372  
Kirkonkylän koulun rehtori
Leena Huusari
Puh. 044 7707 245  
Toivolan koulun rehtori
Juha Ukkonen
Puh. 044 7707148 
Kansalaisopiston rehtori
Jari Hautamäki
Puh. 040 5893 164
Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Mokkila-Halinen
Puh. 040 7098 570