Mäntyharjun kunta selvittää alueen vesistöjen käyttöä ja kunnostustarpeita

Mäntyharjun kunta teettää koko kunnan alueella vesistön ja veden tilaa kuvaavan selvityksen. Selvityksessä kuvataan Mäntyharjun kunnan alueella sijaitsevien vesistöjen nykytilaa ja näiden kunnostustarpeita sekä käyttöä virkistykseen ja kalastukseen.
Selvityksen toteutuksesta vastaa WSP FINLAND Oy.
Selvitystä varten alueen matkailualan yrittäjille ja kalastusosakaskunnille on lähetetty sähköpstitse kutsu osallistua internetissä toteutettavaan karttakyselyyn. Kutsun saaneita pyydetään vastaamaan aktiivisesti kyselyyn,jotta tekeillä oleva selvitys antaa todenmukaisen kuvan Mäntyharjun vesistön käytöstä ja kunnostustarpeista.