Päätöksenteko

Mäntyharjun kunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää kunnanvaltuusto, johon kuuluu 27 jäsentä. Kuntalaiset valitsevat kunnanvaltuuston neljän vuoden välein järjestettävissä kuntavaaleissa. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat sekä valvoo kunnan etua.


Luottamushenkilöorganisaatio (1.6.2017 alkaen)

Kunnanvaltuusto, 27 jäsentä

Valtuustokaudella 2017–2021 Mäntyharjun kunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kunnanhallitukseen, lautakuntiin, jaostoihin ja muihin luottamustoimiin. Kunnanvaltuuston jäsenet näet täältä.

Kunnanhallitus, 9 jäsentä

Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsenet näet täältä.

 • Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, 3 jäsentä
 • Kunnanhallituksen konsernijaosto, 5 jäsentä

Lautakunnat

Lautakuntia on valtuustokaudella 2017–2021 on neljä. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto kunnan hallinto-organisaatiosta sekä toimivallan jaosta ja tehtävistä päättäessään on niille antanut. Tarkastuslautakunta ja vaalilain edellyttämät lautakunnat ovat pakollisia toimielimiä.

 • Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä
 • Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä

Muut lautakunnat valtuustokaudella 2017–2020 ovat:

Sivistyslautakunta, 9 jäsentä

Rakennuslautakunta, 5 jäsentä

Tekninen lautakunta, 9 jäsentä

 • Tiejaosto, 3 jäsentä

Lautakuntien ja jaostojen jäsenet näet täältä.

Mäntyharjun kunnalla on lisäksi edustajia kuntayhtymien, yhtiöiden tms. luottamuselimissä. 


Henkilöstöorganisaatio (1.6.2017)

Kunnahallitus

 • Kuntajohtaminen

Hallinnon toimiala

 • Hallinto
 • Työllisyydenhoito
 • ICT-palvelut
 • Toimistopalvelut

Sivistys toimiala

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Vapaa sivistystyö
 • Toisen asteen koulutus
 • Vapaa-aikapalvelut

Tekninen toimiala

 • Rakennusvalvonta
 • Ruokahuolto ja siivous
 • Kuntatekniikka
 • Yhdyskuntasuunnittelu
 • Vesihuoltolaitos
 • Maa- ja metsätilat
 • Yksityistiet

Yhteystiedot näet tästä.