Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotus

 

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 21.5.2019 § 48 hyväksynyt 7.5.2019 päivätyn Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotuksen I.

Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pidetään julkisesti nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti  14.11.-14.12.2019  Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan verkkosivuilla, mantyharju.fi/kaavoitus > kaavoja vireillä ja Mäntyharjun karttapalvelussa.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

Kaavan laatija: DI Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi tai p. 0400 220 082

8.11.2019

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta