Vesilain mukainen lupahakemus

Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 8.2.2018 taltionumero 518, lupamääräysten 7 ja 8 osalta uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, Kouvola ja Mäntyharju

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.3.–27.4.2020 osoitteessa

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1466033

mistä ne ovat luettavissa.

 

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.